.

 

Aktualności

30 Września 2014

Osoby zakwalifikowane na seminarium pn. "Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami ekonomii społecznej - perspektywy i bariery"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że wszystkie osoby, które przesłały...więcej >>>
29 Września 2014

Osoby zakwalifikowane na szkolenie "Współpraca instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny..."

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że wszystkie osoby, które zgłosiły się...więcej >>>
24 Września 2014

Zapraszamy na seminarium "Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami ekonomii społecznej - perspektywy i bariery"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na seminarium pn. "Współpraca...więcej >>>
23 Września 2014

Wolne miejsca na seminaria pn. Projektowane kierunki zmian w pomocy społecznej - w kierunku włączenia społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że są jeszcze wolne miejsca na...więcej >>>
17 Września 2014

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

W poniedziałek 15 września 2014 roku absolwenci specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik...więcej >>>
Linki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
WUP
 
 
Fundusze Kujawsko-Pomorskie
 
Krajowy Ośrodek EFS
ROPS Toruń